0493/41 60 75 info@soultransition.be

Life between lives

 

Life between lives

Wat is het.

Het is het moment dat we ons fysiek lichaam achterlaten en verder gaan naar de spirituele wereld. Tussen onze levens in krijgt onze ziel de tijd om te rusten en te leren. In deze wereld hebben we contact met onze gids, onze zielengroep en wanneer nodig de lichtmeesters.
Hier worden onze karmische acties alsook onze levenslessen en inzichten nog duidelijker en krijgen we extra feedback uit onze zielengroep, van de gidsen of zelfs de lichtmeesters. Tijdens een Past life regressie sessie maak je ook transities mee, maar dan blijft dit meestal beperkt. In sommige gevallen wanneer hogere machten dat nodig vinden beland je tussen je levens om lessen mee te krijgen.Voor wie is het?

Iedereen die na het exploreren van Past life regressies verder wilt kijken naar hogere spirituele lessen.
Iedereen die na het exploreren van Past life regressies connectie wilt maken met zijn zielengroep.
Iedereen die na het exploreren van Past life regressies een ingewikkelde karmisch proces wilt begrijpen.

Waarvoor is het nuttig?

Tijdens regressie zowel in het huidig als voorbije levens leren we veel lessen en krijgen we veel inzichten. Tussen de levens echter worden de acties van een leven, de residuen en karmische acties besproken met je zielengroep en met je gidsen. De inzichten die daaruit verder komen vallen binnen een groter en spiritueler kader. Het helpt huidige problemen los te laten maar vooral een hoger inzicht te verkrijgen.

Hoelang duurt het?

Dit valt binnen dezelfde tijdspanne als een andere regressie sessie. Een sessie duurt 90 min, maar het is noodzakelijk eerst een past life regressie gedaan te hebben of toch duidelijk herinneringen te hebben aan één en liefst meerdere levens.

Hoe ziet het vervolg van de sessies eruit?

De sessie

Tenzij we niet spontaan via past life therapy in een leven tussen de levens belanden ziet een sessie tussen de levens er ongeveer zo uit.

Via een inductie gaan we rustig in trance. We zetten de intentie van na welk leven we willen overgaan in de spirituele wereld en gaan terug naar de laatste dag van dat leven. We laten het fysieke lichaam achter op aarde en beginnen aan de zielenreis of zielentransitie.
Het is de spirituele wereld, dus jouw gidsen die beslissen wat en wie je kan zien. Ik begeleid maar kan amper invloed uitoefenen en al helemaal niets forceren. Dit kunnen we enkel accepteren. Meestal moet je ziel even afscheid nemen om daarna naar een licht te zweven waarna meestal je gids je opwacht. Daar krijg je een eerste levenssamenvatting. Na deze eerste lessen mag je meestal naar je zielengroep om verder te studeren. Na een tijdje maar misschien vooral na groei en inzichten kan je soms voor lichtmeesters verschijnen om lessen te krijgen. Ik wil even duidelijk stellen dat er in de spirituele wereld geen sprake is van straffen en zelfs van goed of fout. De lessen zijn direct maar zonder oordeel.

Prijs

Indien je nog nooit een Past life regressie gedaan hebt dien je dit eerst te doen.
Een sessie duurt 75 min. en kost 150€