0493/41 60 75 info@soultransition.be

Cursus Schumann Resonantie

Naslagwerk

 

Audio’s van Ward

Er zijn een aantal variaties toegevoegd aan de audio’s.  Er zijn de lange en de korte versies en dit heeft te maken met de intro.  De lange versie is hoe je de oefening kent met het mandje, body scan, aarden, bronverbinding,…. De korte versie is enkel het open zetten van de chakra’s, aarden en de bronverbinding.  1 minuut in de titel betekent dat er in de audio een pauze van 1 minuut is gelaten om te praten met de dolfijnen en de walwissen, 3 minuten betekent 3 minuten pauze.  Op deze manier hoop ik dat iedereen de geschikte oefening kan doen.

Geniet ervan 🙂

Dag 1

 

De Schumann resonanties zijn Electromagnetische golven (EMG) die oscileren (schommelen) tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer.  De golf die we de basis noemen en die ook het sterkst is,is die van 7,83Hz.  De volgende zijn 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, 39 Hz, …. Vanaf 33 Hz wordt het steeds moeilijker om deze EMG te detecteren en meten.

De bedoeling van de cursus “Schumann resonantie” staat samen gevat op deze afbeelding.
De Schumann resonanties zijn dus electromagnetische velden die gevangen zitten en oscileren tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer.
Zowat ieder orgaan en iedere cel in ons lichaam heeft ook zijn eigen EMV waarbij dat van ons hart het sterkst en grootste is.  Het is bijvoorbeeld vele malen sterker dan het EMV van onze hersenen en kunnen meters buiten ons lichaam gedecteerd worden.
Als je de Schumann resonantie integreert in je leven zal jouw eigen electromagnetisch veld ook sterker worden.  

Voordelen als je je kan verbinden met de bron dmv de basisoefening van de Schumann resonantie

  • Het biedt bescherming tegen straling en ongewenste frequenties
  • Het lost blokkades op en geeft nieuwe inzichten
  • Beste middel tegen mind-control en intimidatie
  • Het verbindt de rechter en linker helft van je brein = Balans
  • Het herstelt de oorspronkelijke verbinding tussen aarde en kosmos
  • Het activeert je zelfherstellende vermogen
  • Goedkoopste anti-aging ooit
  • Ingng tot mystieke ervaring door aanmaak pinoline en DMT

 

Dit is een oud plaatje dat uit Tibet zou komen.  Oudere cursisten vertelden aan Anton Teuben dat dit vroeger (lees voor de tweede wereldoorlog) in de biologieboeken terug te vinden was.  Anton is naar eigen zeggen gaan informeren op elke universiteit van Nederland met de vraag of de Schumann resonantie in een vakgebied wordt gedoceerd, maar het antwoord was negatief.  Als je goed kijkt op het prent zie je de Chakra’s, de Aura’s en twee vortexen, één naar de aarde en één naar het universum.

Wij zijn dus zelf een energiesysteem met onder ons de energie van de aarde en boven ons de energie van het universum.  Alleen,…. dat hebben ze ons nooit verteld, dat leren ze ons niet op onze scholen.

Hoe ontstaat de Schumann resonantie?

 

De Schumann-resonanties zijn frequenties in het uiterst lage frequentiebereik die weerkaatsen tegen de onderkant van de ionosfeer. Het uiterst lage frequentiebereik (ELF) verwijst naar frequenties in het lichtspectrum tussen 3 en 30 Hertz. Deze frequenties hebben een enorm lange golflengte van 10.000 tot 100.000 kilometer, wat ongeveer honderdduizend keer langer is dan de laagfrequente radiogolven die worden gebruikt om signalen naar uw AM/FM-radio te sturen.

Elke seconde produceren ongeveer 2.000 onweersbuien op aarde 50-100 bliksemflitsen. Elke flits creëert elektromagnetische golven die tussen het aardoppervlak en de ionosfeer, het bovenste deel van de atmosfeer op ongeveer 66 km hoogte, gevangen zitten. Deze golven oscilleren tussen gebieden met verschillende energieniveaus en creëren soms een zichzelf herhalende atmosferische golf als ze de juiste golflengte hebben. Als deze golf exact de juiste golflengte heeft en in dezelfde amplitude terugkomt, ontstaat er een sweet spot, die blijft bestaan, afhankelijk van de weerstand die hij ondergaat. Omdat er weinig weerstand is voor een elektromagnetische golf in de lucht, kan deze zich relatief ongehinderd verplaatsen.

Wat zijn electro-magnetische golven?

Elektromagnetische golven bestaan uit een elektrisch en magnetisch gedeelte dat loodrecht op elkaar staat. De golven worden gekarakteriseerd door hun golflengte, de afstand tussen twee corresponderende punten op de golf, zoals twee pieken of twee dalen. Elektromagnetische golven behouden hun vorm terwijl ze zich voortplanten. De standaard golflengte van de SR bedraagt ongeveer 40.000 km.

De betekenis van frequentie en de Schumann resonantie

Frequentie wordt uitgedrukt in het aantal keren dat iets gebeurt of voorkomt binnen een specifieke tijd of ruimte. Hoe hoger de frequentie, hoe sneller de golven elkaar opvolgen. In verschillende vakgebieden kan de term frequentie verschillende betekenissen hebben. In ons geval, wordt frequentie uitgedrukt in Hertz en geeft aan hoe vaak een golf zich manifesteert binnen één seconde. Bijvoorbeeld, één golfbeweging binnen één seconde is gelijk aan 1 Hertz, terwijl twee golfbewegingen binnen één seconde 2 Hertz vormen. De basisgolf van de Schumann resonantie is 7,83 Hz, wat betekent dat deze golf 7,83 keer de afstand van 40000 km aflegt in één seconde.

 

 

Stel je voor dat de aarde een bol is met een omtrek van 40.000 km. In deze situatie zou de “fundamental mode” één golfbeweging maken tijdens zijn reis rond de aarde, wat neerkomt op 7,83 bewegingen per seconde.

Op de grafiek wordt de sterkte van de golf aangeduid door de hoogte van de golf, ook wel de amplitude genoemd. In dit voorbeeld vertegenwoordigt de blauwe lijn een lamp van 100 Watt en de oranje lijn een lamp van 40 Watt.

Golven van Licht

Het lichtspectrum: een overzicht van fotonen

Alle golven in het spectrum bestaan uit fotonen en worden beschouwd als lichtgolven. De golflengtes worden aan de linkerkant van het spectrum weergegeven, waarbij de Schumann resonantie als basis fungeert met een lengte van 40.000 km. Naarmate we naar rechts gaan, worden de golven steeds korter en wordt de lengte uitgedrukt in nanometers. Een nanometer (symbool: nm) is gelijk aan een miljardste van een meter. Een microgolf, bijvoorbeeld, heeft doorgaans een frequentie van 2,45 GHz en een golflengte van ongeveer 13 cm.

Ons zichtbaar spectrum is niet zo breed.  Links ervan zijn de infrarode stralen (warmte) en de golven hiervan zijn langer.

Elke kleur heeft zijn eigen golflengte

Rood      tussen 650 nm en 780 nm (in vacuüm)
Oranje   tussen 585 nm en 650 nm
Geel       tussen 575 nm en 585 nm
Groen    tussen 490 nm en 575 nm
Blauw    tussen 420 nm en 490 nm
Violet     tussen 380 nm en 420 nm

Het Spectogram

 

De Schumann resonanties kunnen worden weer gegeven op een spectogram.  Het is niet zo moeilijk deze te lezen.  Bovenaan zie je de datums staan, onderaan zie je de uren staan en links de frequenties.

Dit spectogram kan je terugvinden op de site http://sosrff.tsu.ru

Hou rekening met het verschil in tijd als je een spectogram leest.

 

 

 

Wat vind je nog meer terug op een spectogram, dat zijn de sterktes oftewel de amplitude.  Blawu is lager in sterkte, groen is wat sterker, geel nog sterker en de witte delen zijn het sterkst.  De geel/witte lijnen worden ook pieken genoemd.

 

Links vind je de frequenties terug.  Je kan een duidelijke (horizontale) lijn zien als fundamentele modus 7,83Hz.  Daaronder zie je duidelijk de tweede modus 14Hz en ook derde modus zie je heel erg duidelijk nl. 21 Hz.  Op dit spectogram zie je ook nog heel duidelijk de 25Hz en zelfs de 33 Hz.  Deze laatste twee zijn zeler niet altijd duidelijk te zien op een spectogram.

Wat beïnvloed de Schumann resonanties?

De Schumann-resonanties worden beïnvloed door verschillende factoren. Een belangrijke factor is de activiteit van de zon. Bij zonnevlammen en zonnestormen wordt er veel energie in de ionosfeer vrijgegeven, wat de Schumann-resonanties kan verstoren.
Ook de seizoenen hebben invloed op de Schumann-resonanties. In de zomer zijn de resonanties bijvoorbeeld sterker dan in de winter.
Tijdens de nacht verandert de ionosfeer van samenstelling en dichtheid, waardoor Schumann resonanties minder sterk zijn.  Tijdens de dag gebeurt het omgekeerde.

Daarnaast kan ook menselijke activiteit een invloed hebben op de Schumann-resonanties. Elektrische apparaten, zoals smartphones en computers, kunnen elektromagnetische straling uitzenden die de resonanties verstoren.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat er mogelijk wel een verband bestaat tussen de Schumann resonanties en aarbevingen. Zo is er geopperd dat veranderingen in de Schumann resonanties kunnen worden gebruikt om aardbevingen te voorspellen.

Over het algemeen geldt dat verstoring van de Schumann-resonanties kan leiden tot ongemak en stress bij mensen, terwijl een stabiele resonantie juist een gevoel van rust en welzijn kan bevorderen.

Het kan een beetje verwarrend zijn als je wilt weten waar de ionosfeer nu ligt want hij maakt niet (letterlijk) deel uit van de atmosfeer.  De ionosfeer begint namelijk in de bovenste helft van de Mesosfeer en gaat helemaal tot aan de magnetosfeer.

De ionosfeer is opgedeeld in 3 lagen (D – E en F). Deze lagen zijn verschillend in ionendichtheid.

De ionosfeer bestaat uit geïoniseerde deeltjes, waardoor het de mogelijkheid heeft om radiogolven te reflecteren en te buigen. Dit maakt het mogelijk voor radio- en televisiesignalen om over grote afstanden te worden verzonden. De ionosfeer speelt ook een belangrijke rol in het beschermen van de aarde tegen de schadelijke effecten van zonne-energie en kosmische straling.

De magnetosfeer is een gebied rondom een planeet waarin het magnetische veld van de planeet de invloed van de zonnewind en andere deeltjes uit de ruimte tegengaat. Dit magnetische veld beschermt de planeet tegen de schadelijke straling en deeltjes uit de ruimte die anders de atmosfeer zouden kunnen aantasten en mogelijk het leven op de planeet zouden kunnen bedreigen. De aarde heeft een zeer uitgebreide magnetosfeer die zich uitstrekt tot ongeveer 60.000 kilometer van het oppervlak van de planeet. Deze magnetosfeer beschermt niet alleen de aarde, maar maakt ook fenomenen zoals het noorderlicht mogelijk. Andere planeten en zelfs manen in ons zonnestelsel hebben ook magnetosferen, hoewel deze mogelijk minder uitgebreid zijn dan die van de aarde.

De ontdekkers en hoe het vervand met ons welzijn tot stand kwam

Nicola Tesla

28/06/1856 – 07/01/1943

Nicola Tesla ontdekte als eerste dat de aarde negatief geladen was aan de oppervlakte en hoog in de ionosfeer dat de aarde juist positief geladen was. Tussen beide ontstonden ontladingen in de vorm van onweer . Met zijn inventieve installaties wist hij elektrische ladingen uit de atmosfeer te halen en die te laten vonken tot wel miljoenen Volt stroomspanning  en met duizenden Ampères stroomsterkte. Nicola constateerde dat er in de ruimte (ionosfeer), op zo’n 60 kilometer hoogte ,  golven waren met een frequentie van 6-8 Hertz. Het was ook, zo ontdekte hij, de grondtrilling van de aarde.

De Ontdekking van de Schumann Resonantie

In 1951 deed de Duitse onderzoeker Winfried Otto Schumann een ontdekking die de loop van de wetenschap zou veranderen. Schumann, die hoogleraar natuurkunde was aan de Technische Universiteit van München, probeerde zijn studenten de fysica van elektriciteit uit te leggen, maar ze konden het fenomeen niet volledig begrijpen. Schumann bedacht toen om de aarde voor te stellen als een bol in een andere bol, en vroeg zijn studenten om de spanning tussen de twee te berekenen aan de hand van bliksems. Zelf wist Schumann het antwoord niet, dus hij begon samen met zijn studenten te rekenen en kwam uiteindelijk tot een frequentie van ongeveer 10 Hz. 

Schumann was verbaasd dat de aarde een puls had, een meetbare frequentie. Hoewel hij trots was op zijn ontdekking, besefte de briljante professor niet hoe belangrijk het werkelijk was. Schumann publiceerde zijn bevindingen op de laatste pagina’s van een weinig bekend wetenschappelijk tijdschrift onder de titel de Schumann Resonance. Pas na enkele jaren begreep de professor hoe baanbrekend zijn ontdekking was.

Hans Berger wordt beschouwd als de uitvinder van de EEG-machine. Hij was een Duitse neurowetenschapper die de machine in 1924 uitvond. EEG staat voor elektro-encefalogram en het wordt gebruikt om de elektrische activiteit in de hersenen te meten. De EEG-machine is een belangrijk hulpmiddel geworden voor neurowetenschappers en artsen, omdat het hen helpt om hersenaandoeningen en -stoornissen te diagnosticeren. Hoewel er in de loop der jaren verbeteringen zijn aangebracht in de technologie van de EEG-machine, blijft de uitvinding van Berger een belangrijke mijlpaal in de moderne neurowetenschap.

De ontdekking van Dr. König was van onschatbare waarde voor de studie van de menselijke hersenen en heeft geleid tot talloze onderzoeken en ontdekkingen op dit gebied. Door de link tussen de Schumann-resonanties en de hersengolven van de mens te leggen, heeft hij ons geholpen beter te begrijpen hoe deze golven ons lichaam en geest beïnvloeden. Zijn werk heeft ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en therapieën die gericht zijn op het manipuleren van deze hersengolven om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. 

Deltagolven | 0,5-4Hz | geassocieerd met: Diepe droomloze slaap, het onderbewustzijn, emoties, het endocriene systeem

Theta-golven | 4-8Hz | geassocieerd met: REM-slaap, diepe meditatie, creativiteit, intuïtie, dagdromen en fantaseren

Alfagolven | 8-12Hz | geassocieerd met: ogen gesloten ontspanning, kalme gemoedstoestanden, gefocuste stroomtoestanden, reflectie, visualisatie

Beta-golven | 12-30Hz | geassocieerd met: waakbewustzijn, alertheid, concentratie en gefocuste gemoedstoestanden

Langzame Beta of SMR | 12-17Hz |

Snelle Beta | 18-30Hz |

Gamma-golven | 30+Hz | geassocieerd met: hoger bewustzijn, probleemoplossing, zeer creatieve en meditatieve toestanden, wijdverbreide hersengolfsynchroniciteit, ideevorming, openbaringen, Dolfijnen en Walvissen

7,8 Hz Schumann-frequentie | Boven-theta tot lagere-alfa hersengolf

14 Hz Schumann-frequentie | Lage bèta-hersengolf

20 Hz Schumann-frequentie | Middelste bèta-hersengolf

25 Hz Schumann-frequentie | Bovenste bèta-hersengolf

33 Hz en grotere Schumann-frequenties | Gamma hersengolven

Rütger Wever, een vooraanstaand onderzoeker aan het Max Planck Instituut in Duitsland, ging dieper in op de resultaten gemeten door Schumann en Hans Berger. Begin jaren zestig voerde hij een experiment uit waaraan gezonde studenten van het Max Planck Instituut vrijwillig deelnamen. Eerst bouwde hij een ondergrondse bunker volledig geïsoleerd en losgekoppeld van de natuurlijke resonantie van de aarde. De deelnemers stonden daar enkele weken. De resultaten van het experiment waren onthutsend. De studenten begonnen allerlei lichamelijke en psychische stoornissen te ontwikkelen – hoofdpijn, emotionele stress en angst. Desalniettemin, toen hij in het geheim een ​​Schumann-frequentiegenerator in de bunker plaatste, verdwenen de aandoeningen van de studenten volledig of werden ze veel verlicht en keerden ze terug naar welzijn. Het onderzoek van Wever onthulde dat er een verbazingwekkend verband bestaat tussen de gezondheid van de mens en de natuurlijke frequentie van de aarde. Latere wetenschappers kwamen tot de conclusie dat Schumann-resonantie wel eens een voorwaarde voor leven zou kunnen zijn.

 Saskia een biologe die onderzoek deed naar het stimuleren van zelfherstel door de Schumann resonantie.  Haar conclusie was dat de mens zijn zelfherstellend vermogen kan stimuleren door te leren zijn/haar hersengolven te synchroniseren met de basistrilling van de Schumann resonantie nl. 7,83Hz.

Het onderzoek van Saskia vond plaats in Slovenië in het natuurkundig onderzoekscentrum.  Het onderzoek ging als volgt:  Proefpersonen gingen in een meditatieve staat en dan werden hun hersengolven gemeten met een EEG machine en terwijl daar ook de Schumann resonanties opgemeten worden.  Tijdens dat onderzoek bleek dat als je in een ontspannen meditatieve toestand kan synchroniseren met de Schumann resonantie dat je hersenfrequenties ook echt synchroon gaan lopen.  Dan gaan je hersengolven mee met de schommelingen van de Schumann resonantie.  Uiteindelijk trilt dit door in al je cellen dat tot een reactie leid van de cel-stof-wisseling.  En dat is zelfherstel.

Een DNA-experiment toont aan dat genetische informatie kan worden overgedragen via water wanneer beide blootgesteld worden aan een elektromagnetisch veld met een frequentie van 7 Hz. De ontdekking is gedaan door Nobelprijswinnaar Luc Montagnier en zijn team. Het experiment bestond uit twee reageerbuizen: één met bacterieel DNA en één met zuiver water. Beide buizen werden in de buurt van elkaar geplaatst in een horizontale solenoïde en onderworpen aan een zwak elektromagnetisch veld. Na achttien uur was het DNA zichtbaar in de buis met water, wat suggereert dat DNA onder bepaalde omstandigheden kopieën van zichzelf elders kan projecteren.

Het geheugen van water

Het Emoto-experiment: de invloed van externe factoren op de energetische structuur van water

Masaru Emoto heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling van water. Hij gebruikte speciale technieken (zoals plaatsing in een koude omgeving) om foto’s te maken van ijskristallen gevormd uit water uit verschillende bronnen en onder verschillende omstandigheden. Water werd blootgesteld aan geluiden (muziek, spraak) en beelden (geschreven tekst, afbeeldingen). Uit de foto’s concludeerde Emoto dat deze externe factoren invloed hebben op de energetische structuur van water, wat het helende effect van water op de mens verklaart.

Prof. dr. Bernd Helmut Kröplin

Geboren in 1944 in Wiesbade

Dr. Bernd was Voormalig directeur van het lucht- en ruimtevaartinstituut aan de Universiteit van Stuttgart.  Hij deed onder andere onderzoek naar zwakke elektromagnetische straling (waaronder de Schumann resonantie valt) en de invloed daarvan op de gezondheid van astronauten.  Uit onderzoek bleek dat de astronauten last hadden van de afwezigheid van de Schumann resonantie (gelijkaardig aan wat de studenten ondervonden tijdens de onderzoeken van Max Planck). Dr. Bernd was degene die een kleine Schumann resonantiegenerator voorzag.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij de Duitse kunstenares Ruth Kuebler, die gedroogde waterdruppels fotografeerde en in het geval hieronder speeksel.  Ook hier is weer te zien dat water reageert op de mens en zijn gedragingen en activiteiten.

 Foto rechts
De tespersonen (elke rij is een ander persoon) gaven een druppel speeksel voor een telefoongesprek (linkerkolom) en na het telefoongesprek (rechterkolom). De opgedroogde druppels werden nadien getografeerd.

Foto links
De tespersonen (elke rij is een ander persoon) namen elk enkele druppels water (allemaal uit hetzelfde reservoir) en legden druppels op een plaatje.  De opgedroogde druppels werden nadien getografeerd.

De mens bestaat (volgens het KU Leuven) uit ongeveer 65% water.  Vroeger dachten we dat het meer was en misschien is het dat ook 🙂 Dat is veel!!
Als je nu bovenstaande allemaal bij elkaar voegt weet je nu: dat onze hersenen onder invloed zijn van de Schumann resonantie en dat ons water reageert op hoe we denken, hoe we ons voelen, enz…
Dus we zijn voor een (heeel) groot deel zelf verantwoordelijk over onze gezondheid en ons gehele welzijn.  De basisoefening van de Schumann resonantie kan wel eens meer betekenen voor jou dan je in eerste instantie zou durven denken.

Electrosmog

Dieren hebben een uniek vermogen om zich te oriënteren en te navigeren in hun omgeving. Veel dieren maken gebruik van een scala aan zintuigen, zoals geur, gehoor en zicht, om hun weg te vinden. Maar er is nog een andere manier waarop dieren navigeren, en dat is door middel van de schumann resonantie.  Dieren hebben een speciale gevoeligheid voor deze golven en kunnen ze gebruiken om hun positie te bepalen en te navigeren.  Veel dieren, zoals vogels, zeeschildpadden en walvissen, maken gebruik van de schumann resonantie om hun weg te vinden tijdens migraties. Maar ook kleinere dieren, zoals bijen en mieren, maken gebruik van deze golven om hun nesten te vinden en voedselbronnen te lokaliseren.
De schumann resonantie is dus een belangrijk onderdeel van de natuurlijke navigatievaardigheden van dieren en draagt bij aan hun overleving en voortplanting. Het is een fascinerend fenomeen dat ons nog veel kan leren over de complexiteit en schoonheid van de natuur.

Elektromagnetische straling, ook wel electrosmog genoemd, kan een negatief effect hebben op het navigatievermogen van dieren. Veel dieren, zoals vogels en vissen, gebruiken het magnetische veld van de aarde om te navigeren tijdens hun migraties of om voedsel te vinden. De aanwezigheid van electrosmog kan dit magnetische veld verstoren, waardoor het voor dieren moeilijker wordt om hun weg te vinden. Dit kan leiden tot desoriëntatie en andere problemen voor de dieren. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact van electrosmog op dieren en proberen deze straling zoveel mogelijk te verminderen.

Tijdens een experiment werden er drie bijenkorven gebruikt.  In de eerste bijenkorf werd een gsm toestel geplaatst, in de tweede bijenkorf werd een gsm toestel op enkele meters van de korf gelegd en bij de derde korf werd niets gedaan.  Op vrij korte tijd was de bijenkorf met het gsm toestel leeg en bleef leeg.  In de tweede korf was er een duidelijke afname van bijen op te merken en in de derde korf was er geen verschil.
Helaas nemen autoriteiten dit niet serieus en het wordt afgedaan als zijn fabels.  De echte reden voor het verminderen van de bijenpopulatie is volgen de autoriteiten de opwarming van de aarde, de hoornaar en andere.

Het is ondertussen al wel duidelijk hoe onze gezondheid en die van de dieren onder invloed is van de Schumann resonantie. Helaas wordt dit effect steeds meer teniet gedaan door de toenemende hoeveelheid aan elektromagnetische straling in onze omgeving, ook wel bekend als electrosmog. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en een gevoel van vervreemding van onze natuurlijke omgeving. Het is daarom belangrijk om bewust om te gaan met onze blootstelling aan elektromagnetische straling en te zorgen voor een gezonde balans tussen technologie en natuur.

Wat kunnen we zelf doen?

Het honderste aap effect is een hypothese die stelt dat wanneer een bepaalde handeling of idee eenmaal bekend is bij een voldoende groot aantal individuen, het zich plotseling als vanzelf lijkt te verspreiden naar alle andere individuen in diezelfde populatie. Dit effect is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat bepaalde gedragingen en ideeën zich spontaan verspreiden onder dierenpopulaties, zelfs als er geen directe communicatie tussen individuen plaatsvindt. Het honderdste aap effect is dan ook een interessante theorie die ons kan helpen om beter te begrijpen hoe ideeën en gedragingen zich verspreiden in de samenleving.

Mediteren kan een krachtig middel zijn om de geest te kalmeren en stress te verminderen. Door regelmatig te mediteren kan ons lichaam en onze geest ontspannen en kunnen we ons beter concentreren. Dit kan leiden tot een vermindering van agressie en geweld, omdat we ons meer bewust worden van onze emoties en beter in staat zijn om ze te beheersen.  Tijdens verschillende experimenten is gebleken dat als er voldoende mensen mediteren gedurende een bepaalde periode, dat gedurende die periode alsook enige tijd erna, een duidelijke vermindering van geweld in de samenleving vast te stellen valt.

 

 

We gaan ervan uit dat alle informatie in “het veld“ blijft.  In de kwantumfysica is dit stilaan een feit geworden.  De Schumann resonantie zorgt mede voor de verspreiding van deze informatie.
Als we nu alles wat we tot nu toe gezien hebben hierboven samen nemen, dan weet je dat de oefening die we doen niet alleen effect heeft op jouw eigen gezondheid maar dat er effect is op het gehele welzijn van de mens.

Audio’s van het Schumann instituut

Basis oefening Schumann resonantie

Oefening Dolfijnen en walvissen

Help jij mij dit mee te verspreiden?

Toch nog een vraag? Stuur gerust een berichtje.

Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.

Albert Einstein

10 + 14 =