0493/41 60 75 info@soultransition.be

Cursus Schumann Resonantie

Naslagwerk

 

Audio’s van Ward

Er zijn een aantal variaties toegevoegd aan de audio’s.  Er zijn de lange en de korte versies en dit heeft te maken met de intro.  De lange versie is hoe je de oefening kent met het mandje, body scan, aarden, bronverbinding,…. De korte versie is enkel het open zetten van de chakra’s, aarden en de bronverbinding.  1 minuut in de titel betekent dat er in de audio een pauze van 1 minuut is gelaten om te praten met de dolfijnen, walwissen en tijd in de binnenaarde en het ruimteschip, 3 minuten betekent 3 minuten pauze.  Op deze manier hoop ik dat iedereen de geschikte oefening kan doen.

Geniet ervan 🙂

Dag 1

 

De Schumann resonanties zijn Electromagnetische golven (EMG) die oscileren (schommelen) tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer.  De golf die we de basis noemen en die ook het sterkst is,is die van 7,83Hz.  De volgende zijn 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, 39 Hz, …. Vanaf 33 Hz wordt het steeds moeilijker om deze EMG te detecteren en meten.

De bedoeling van de cursus “Schumann resonantie” staat samen gevat op deze afbeelding.
De Schumann resonanties zijn dus electromagnetische velden die gevangen zitten en oscileren tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer.
Zowat ieder orgaan en iedere cel in ons lichaam heeft ook zijn eigen EMV waarbij dat van ons hart het sterkst en grootste is.  Het is bijvoorbeeld vele malen sterker dan het EMV van onze hersenen en kunnen meters buiten ons lichaam gedecteerd worden.
Als je de Schumann resonantie integreert in je leven zal jouw eigen electromagnetisch veld ook sterker worden.  

Voordelen als je je kan verbinden met de bron dmv de basisoefening van de Schumann resonantie

  • Het biedt bescherming tegen straling en ongewenste frequenties
  • Het lost blokkades op en geeft nieuwe inzichten
  • Beste middel tegen mind-control en intimidatie
  • Het verbindt de rechter en linker helft van je brein = Balans
  • Het herstelt de oorspronkelijke verbinding tussen aarde en kosmos
  • Het activeert je zelfherstellende vermogen
  • Goedkoopste anti-aging ooit
  • Ingng tot mystieke ervaring door aanmaak pinoline en DMT

 

Dit is een oud plaatje dat uit Tibet zou komen.  Oudere cursisten vertelden aan Anton Teuben dat dit vroeger (lees voor de tweede wereldoorlog) in de biologieboeken terug te vinden was.  Anton is naar eigen zeggen gaan informeren op elke universiteit van Nederland met de vraag of de Schumann resonantie in een vakgebied wordt gedoceerd, maar het antwoord was negatief.  Als je goed kijkt op het prent zie je de Chakra’s, de Aura’s en twee vortexen, één naar de aarde en één naar het universum.

Wij zijn dus zelf een energiesysteem met onder ons de energie van de aarde en boven ons de energie van het universum.  Alleen,…. dat hebben ze ons nooit verteld, dat leren ze ons niet op onze scholen.

Hoe ontstaat de Schumann resonantie?

 

De Schumann-resonanties zijn frequenties in het uiterst lage frequentiebereik die weerkaatsen tegen de onderkant van de ionosfeer. Het uiterst lage frequentiebereik (ELF) verwijst naar frequenties in het lichtspectrum tussen 3 en 30 Hertz. Deze frequenties hebben een enorm lange golflengte van 10.000 tot 100.000 kilometer, wat ongeveer honderdduizend keer langer is dan de laagfrequente radiogolven die worden gebruikt om signalen naar uw AM/FM-radio te sturen.

Elke seconde produceren ongeveer 2.000 onweersbuien op aarde 50-100 bliksemflitsen. Elke flits creëert elektromagnetische golven die tussen het aardoppervlak en de ionosfeer, het bovenste deel van de atmosfeer op ongeveer 66 km hoogte, gevangen zitten. Deze golven oscilleren tussen gebieden met verschillende energieniveaus en creëren soms een zichzelf herhalende atmosferische golf als ze de juiste golflengte hebben. Als deze golf exact de juiste golflengte heeft en in dezelfde amplitude terugkomt, ontstaat er een sweet spot, die blijft bestaan, afhankelijk van de weerstand die hij ondergaat. Omdat er weinig weerstand is voor een elektromagnetische golf in de lucht, kan deze zich relatief ongehinderd verplaatsen.

Wat zijn electro-magnetische golven?

Elektromagnetische golven bestaan uit een elektrisch en magnetisch gedeelte dat loodrecht op elkaar staat. De golven worden gekarakteriseerd door hun golflengte, de afstand tussen twee corresponderende punten op de golf, zoals twee pieken of twee dalen. Elektromagnetische golven behouden hun vorm terwijl ze zich voortplanten. De standaard golflengte van de SR bedraagt ongeveer 40.000 km.

De betekenis van frequentie en de Schumann resonantie

Frequentie wordt uitgedrukt in het aantal keren dat iets gebeurt of voorkomt binnen een specifieke tijd of ruimte. Hoe hoger de frequentie, hoe sneller de golven elkaar opvolgen. In verschillende vakgebieden kan de term frequentie verschillende betekenissen hebben. In ons geval, wordt frequentie uitgedrukt in Hertz en geeft aan hoe vaak een golf zich manifesteert binnen één seconde. Bijvoorbeeld, één golfbeweging binnen één seconde is gelijk aan 1 Hertz, terwijl twee golfbewegingen binnen één seconde 2 Hertz vormen. De basisgolf van de Schumann resonantie is 7,83 Hz, wat betekent dat deze golf 7,83 keer de afstand van 40000 km aflegt in één seconde.

 

 

Stel je voor dat de aarde een bol is met een omtrek van 40.000 km. In deze situatie zou de “fundamental mode” één golfbeweging maken tijdens zijn reis rond de aarde, wat neerkomt op 7,83 bewegingen per seconde.

Op de grafiek wordt de sterkte van de golf aangeduid door de hoogte van de golf, ook wel de amplitude genoemd. In dit voorbeeld vertegenwoordigt de blauwe lijn een lamp van 100 Watt en de oranje lijn een lamp van 40 Watt.

Golven van Licht

Het lichtspectrum: een overzicht van fotonen

Alle golven in het spectrum bestaan uit fotonen en worden beschouwd als lichtgolven. De golflengtes worden aan de linkerkant van het spectrum weergegeven, waarbij de Schumann resonantie als basis fungeert met een lengte van 40.000 km. Naarmate we naar rechts gaan, worden de golven steeds korter en wordt de lengte uitgedrukt in nanometers. Een nanometer (symbool: nm) is gelijk aan een miljardste van een meter. Een microgolf, bijvoorbeeld, heeft doorgaans een frequentie van 2,45 GHz en een golflengte van ongeveer 13 cm.

Ons zichtbaar spectrum is niet zo breed.  Links ervan zijn de infrarode stralen (warmte) en de golven hiervan zijn langer.

Elke kleur heeft zijn eigen golflengte

Rood      tussen 650 nm en 780 nm (in vacuüm)
Oranje   tussen 585 nm en 650 nm
Geel       tussen 575 nm en 585 nm
Groen    tussen 490 nm en 575 nm
Blauw    tussen 420 nm en 490 nm
Violet     tussen 380 nm en 420 nm

Het Spectogram

 

De Schumann resonanties kunnen worden weer gegeven op een spectogram.  Het is niet zo moeilijk deze te lezen.  Bovenaan zie je de datums staan, onderaan zie je de uren staan en links de frequenties.

Dit spectogram kan je terugvinden op de site http://sosrff.tsu.ru

Hou rekening met het verschil in tijd als je een spectogram leest.

 

 

 

Wat vind je nog meer terug op een spectogram, dat zijn de sterktes oftewel de amplitude.  Blawu is lager in sterkte, groen is wat sterker, geel nog sterker en de witte delen zijn het sterkst.  De geel/witte lijnen worden ook pieken genoemd.

 

Links vind je de frequenties terug.  Je kan een duidelijke (horizontale) lijn zien als fundamentele modus 7,83Hz.  Daaronder zie je duidelijk de tweede modus 14Hz en ook derde modus zie je heel erg duidelijk nl. 21 Hz.  Op dit spectogram zie je ook nog heel duidelijk de 25Hz en zelfs de 33 Hz.  Deze laatste twee zijn zeler niet altijd duidelijk te zien op een spectogram.

Wat beïnvloed de Schumann resonanties?

De Schumann-resonanties worden beïnvloed door verschillende factoren. Een belangrijke factor is de activiteit van de zon. Bij zonnevlammen en zonnestormen wordt er veel energie in de ionosfeer vrijgegeven, wat de Schumann-resonanties kan verstoren.
Ook de seizoenen hebben invloed op de Schumann-resonanties. In de zomer zijn de resonanties bijvoorbeeld sterker dan in de winter.
Tijdens de nacht verandert de ionosfeer van samenstelling en dichtheid, waardoor Schumann resonanties minder sterk zijn.  Tijdens de dag gebeurt het omgekeerde.

Daarnaast kan ook menselijke activiteit een invloed hebben op de Schumann-resonanties. Elektrische apparaten, zoals smartphones en computers, kunnen elektromagnetische straling uitzenden die de resonanties verstoren.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat er mogelijk wel een verband bestaat tussen de Schumann resonanties en aarbevingen. Zo is er geopperd dat veranderingen in de Schumann resonanties kunnen worden gebruikt om aardbevingen te voorspellen.

Over het algemeen geldt dat verstoring van de Schumann-resonanties kan leiden tot ongemak en stress bij mensen, terwijl een stabiele resonantie juist een gevoel van rust en welzijn kan bevorderen.

Het kan een beetje verwarrend zijn als je wilt weten waar de ionosfeer nu ligt want hij maakt niet (letterlijk) deel uit van de atmosfeer.  De ionosfeer begint namelijk in de bovenste helft van de Mesosfeer en gaat helemaal tot aan de magnetosfeer.

De ionosfeer is opgedeeld in 3 lagen (D – E en F). Deze lagen zijn verschillend in ionendichtheid.

De ionosfeer bestaat uit geïoniseerde deeltjes, waardoor het de mogelijkheid heeft om radiogolven te reflecteren en te buigen. Dit maakt het mogelijk voor radio- en televisiesignalen om over grote afstanden te worden verzonden. De ionosfeer speelt ook een belangrijke rol in het beschermen van de aarde tegen de schadelijke effecten van zonne-energie en kosmische straling.

De magnetosfeer is een gebied rondom een planeet waarin het magnetische veld van de planeet de invloed van de zonnewind en andere deeltjes uit de ruimte tegengaat. Dit magnetische veld beschermt de planeet tegen de schadelijke straling en deeltjes uit de ruimte die anders de atmosfeer zouden kunnen aantasten en mogelijk het leven op de planeet zouden kunnen bedreigen. De aarde heeft een zeer uitgebreide magnetosfeer die zich uitstrekt tot ongeveer 60.000 kilometer van het oppervlak van de planeet. Deze magnetosfeer beschermt niet alleen de aarde, maar maakt ook fenomenen zoals het noorderlicht mogelijk. Andere planeten en zelfs manen in ons zonnestelsel hebben ook magnetosferen, hoewel deze mogelijk minder uitgebreid zijn dan die van de aarde.

De ontdekkers en hoe het vervand met ons welzijn tot stand kwam

Nicola Tesla

28/06/1856 – 07/01/1943

Nicola Tesla ontdekte als eerste dat de aarde negatief geladen was aan de oppervlakte en hoog in de ionosfeer dat de aarde juist positief geladen was. Tussen beide ontstonden ontladingen in de vorm van onweer . Met zijn inventieve installaties wist hij elektrische ladingen uit de atmosfeer te halen en die te laten vonken tot wel miljoenen Volt stroomspanning  en met duizenden Ampères stroomsterkte. Nicola constateerde dat er in de ruimte (ionosfeer), op zo’n 60 kilometer hoogte ,  golven waren met een frequentie van 6-8 Hertz. Het was ook, zo ontdekte hij, de grondtrilling van de aarde.

De Ontdekking van de Schumann Resonantie

In 1951 deed de Duitse onderzoeker Winfried Otto Schumann een ontdekking die de loop van de wetenschap zou veranderen. Schumann, die hoogleraar natuurkunde was aan de Technische Universiteit van München, probeerde zijn studenten de fysica van elektriciteit uit te leggen, maar ze konden het fenomeen niet volledig begrijpen. Schumann bedacht toen om de aarde voor te stellen als een bol in een andere bol, en vroeg zijn studenten om de spanning tussen de twee te berekenen aan de hand van bliksems. Zelf wist Schumann het antwoord niet, dus hij begon samen met zijn studenten te rekenen en kwam uiteindelijk tot een frequentie van ongeveer 10 Hz. 

Schumann was verbaasd dat de aarde een puls had, een meetbare frequentie. Hoewel hij trots was op zijn ontdekking, besefte de briljante professor niet hoe belangrijk het werkelijk was. Schumann publiceerde zijn bevindingen op de laatste pagina’s van een weinig bekend wetenschappelijk tijdschrift onder de titel de Schumann Resonance. Pas na enkele jaren begreep de professor hoe baanbrekend zijn ontdekking was.

Hans Berger wordt beschouwd als de uitvinder van de EEG-machine. Hij was een Duitse neurowetenschapper die de machine in 1924 uitvond. EEG staat voor elektro-encefalogram en het wordt gebruikt om de elektrische activiteit in de hersenen te meten. De EEG-machine is een belangrijk hulpmiddel geworden voor neurowetenschappers en artsen, omdat het hen helpt om hersenaandoeningen en -stoornissen te diagnosticeren. Hoewel er in de loop der jaren verbeteringen zijn aangebracht in de technologie van de EEG-machine, blijft de uitvinding van Berger een belangrijke mijlpaal in de moderne neurowetenschap.

De ontdekking van Dr. König was van onschatbare waarde voor de studie van de menselijke hersenen en heeft geleid tot talloze onderzoeken en ontdekkingen op dit gebied. Door de link tussen de Schumann-resonanties en de hersengolven van de mens te leggen, heeft hij ons geholpen beter te begrijpen hoe deze golven ons lichaam en geest beïnvloeden. Zijn werk heeft ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en therapieën die gericht zijn op het manipuleren van deze hersengolven om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. 

Deltagolven | 0,5-4Hz | geassocieerd met: Diepe droomloze slaap, het onderbewustzijn, emoties, het endocriene systeem

Theta-golven | 4-8Hz | geassocieerd met: REM-slaap, diepe meditatie, creativiteit, intuïtie, dagdromen en fantaseren

Alfagolven | 8-12Hz | geassocieerd met: ogen gesloten ontspanning, kalme gemoedstoestanden, gefocuste stroomtoestanden, reflectie, visualisatie

Beta-golven | 12-30Hz | geassocieerd met: waakbewustzijn, alertheid, concentratie en gefocuste gemoedstoestanden

Langzame Beta of SMR | 12-17Hz |

Snelle Beta | 18-30Hz |

Gamma-golven | 30+Hz | geassocieerd met: hoger bewustzijn, probleemoplossing, zeer creatieve en meditatieve toestanden, wijdverbreide hersengolfsynchroniciteit, ideevorming, openbaringen, Dolfijnen en Walvissen

7,8 Hz Schumann-frequentie | Boven-theta tot lagere-alfa hersengolf

14 Hz Schumann-frequentie | Lage bèta-hersengolf

20 Hz Schumann-frequentie | Middelste bèta-hersengolf

25 Hz Schumann-frequentie | Bovenste bèta-hersengolf

33 Hz en grotere Schumann-frequenties | Gamma hersengolven

Rütger Wever, een vooraanstaand onderzoeker aan het Max Planck Instituut in Duitsland, ging dieper in op de resultaten gemeten door Schumann en Hans Berger. Begin jaren zestig voerde hij een experiment uit waaraan gezonde studenten van het Max Planck Instituut vrijwillig deelnamen. Eerst bouwde hij een ondergrondse bunker volledig geïsoleerd en losgekoppeld van de natuurlijke resonantie van de aarde. De deelnemers stonden daar enkele weken. De resultaten van het experiment waren onthutsend. De studenten begonnen allerlei lichamelijke en psychische stoornissen te ontwikkelen – hoofdpijn, emotionele stress en angst. Desalniettemin, toen hij in het geheim een ​​Schumann-frequentiegenerator in de bunker plaatste, verdwenen de aandoeningen van de studenten volledig of werden ze veel verlicht en keerden ze terug naar welzijn. Het onderzoek van Wever onthulde dat er een verbazingwekkend verband bestaat tussen de gezondheid van de mens en de natuurlijke frequentie van de aarde. Latere wetenschappers kwamen tot de conclusie dat Schumann-resonantie wel eens een voorwaarde voor leven zou kunnen zijn.

 Saskia een biologe die onderzoek deed naar het stimuleren van zelfherstel door de Schumann resonantie.  Haar conclusie was dat de mens zijn zelfherstellend vermogen kan stimuleren door te leren zijn/haar hersengolven te synchroniseren met de basistrilling van de Schumann resonantie nl. 7,83Hz.

Het onderzoek van Saskia vond plaats in Slovenië in het natuurkundig onderzoekscentrum.  Het onderzoek ging als volgt:  Proefpersonen gingen in een meditatieve staat en dan werden hun hersengolven gemeten met een EEG machine en terwijl daar ook de Schumann resonanties opgemeten worden.  Tijdens dat onderzoek bleek dat als je in een ontspannen meditatieve toestand kan synchroniseren met de Schumann resonantie dat je hersenfrequenties ook echt synchroon gaan lopen.  Dan gaan je hersengolven mee met de schommelingen van de Schumann resonantie.  Uiteindelijk trilt dit door in al je cellen dat tot een reactie leid van de cel-stof-wisseling.  En dat is zelfherstel.

Een DNA-experiment toont aan dat genetische informatie kan worden overgedragen via water wanneer beide blootgesteld worden aan een elektromagnetisch veld met een frequentie van 7 Hz. De ontdekking is gedaan door Nobelprijswinnaar Luc Montagnier en zijn team. Het experiment bestond uit twee reageerbuizen: één met bacterieel DNA en één met zuiver water. Beide buizen werden in de buurt van elkaar geplaatst in een horizontale solenoïde en onderworpen aan een zwak elektromagnetisch veld. Na achttien uur was het DNA zichtbaar in de buis met water, wat suggereert dat DNA onder bepaalde omstandigheden kopieën van zichzelf elders kan projecteren.

Het geheugen van water

Het Emoto-experiment: de invloed van externe factoren op de energetische structuur van water

Masaru Emoto heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling van water. Hij gebruikte speciale technieken (zoals plaatsing in een koude omgeving) om foto’s te maken van ijskristallen gevormd uit water uit verschillende bronnen en onder verschillende omstandigheden. Water werd blootgesteld aan geluiden (muziek, spraak) en beelden (geschreven tekst, afbeeldingen). Uit de foto’s concludeerde Emoto dat deze externe factoren invloed hebben op de energetische structuur van water, wat het helende effect van water op de mens verklaart.

Prof. dr. Bernd Helmut Kröplin

Geboren in 1944 in Wiesbade

Dr. Bernd was Voormalig directeur van het lucht- en ruimtevaartinstituut aan de Universiteit van Stuttgart.  Hij deed onder andere onderzoek naar zwakke elektromagnetische straling (waaronder de Schumann resonantie valt) en de invloed daarvan op de gezondheid van astronauten.  Uit onderzoek bleek dat de astronauten last hadden van de afwezigheid van de Schumann resonantie (gelijkaardig aan wat de studenten ondervonden tijdens de onderzoeken van Max Planck). Dr. Bernd was degene die een kleine Schumann resonantiegenerator voorzag.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij de Duitse kunstenares Ruth Kuebler, die gedroogde waterdruppels fotografeerde en in het geval hieronder speeksel.  Ook hier is weer te zien dat water reageert op de mens en zijn gedragingen en activiteiten.

 Foto rechts
De tespersonen (elke rij is een ander persoon) gaven een druppel speeksel voor een telefoongesprek (linkerkolom) en na het telefoongesprek (rechterkolom). De opgedroogde druppels werden nadien getografeerd.

Foto links
De tespersonen (elke rij is een ander persoon) namen elk enkele druppels water (allemaal uit hetzelfde reservoir) en legden druppels op een plaatje.  De opgedroogde druppels werden nadien getografeerd.

De mens bestaat (volgens het KU Leuven) uit ongeveer 65% water.  Vroeger dachten we dat het meer was en misschien is het dat ook 🙂 Dat is veel!!
Als je nu bovenstaande allemaal bij elkaar voegt weet je nu: dat onze hersenen onder invloed zijn van de Schumann resonantie en dat ons water reageert op hoe we denken, hoe we ons voelen, enz…
Dus we zijn voor een (heeel) groot deel zelf verantwoordelijk over onze gezondheid en ons gehele welzijn.  De basisoefening van de Schumann resonantie kan wel eens meer betekenen voor jou dan je in eerste instantie zou durven denken.

Electrosmog

Dieren hebben een uniek vermogen om zich te oriënteren en te navigeren in hun omgeving. Veel dieren maken gebruik van een scala aan zintuigen, zoals geur, gehoor en zicht, om hun weg te vinden. Maar er is nog een andere manier waarop dieren navigeren, en dat is door middel van de schumann resonantie.  Dieren hebben een speciale gevoeligheid voor deze golven en kunnen ze gebruiken om hun positie te bepalen en te navigeren.  Veel dieren, zoals vogels, zeeschildpadden en walvissen, maken gebruik van de schumann resonantie om hun weg te vinden tijdens migraties. Maar ook kleinere dieren, zoals bijen en mieren, maken gebruik van deze golven om hun nesten te vinden en voedselbronnen te lokaliseren.
De schumann resonantie is dus een belangrijk onderdeel van de natuurlijke navigatievaardigheden van dieren en draagt bij aan hun overleving en voortplanting. Het is een fascinerend fenomeen dat ons nog veel kan leren over de complexiteit en schoonheid van de natuur.

Elektromagnetische straling, ook wel electrosmog genoemd, kan een negatief effect hebben op het navigatievermogen van dieren. Veel dieren, zoals vogels en vissen, gebruiken het magnetische veld van de aarde om te navigeren tijdens hun migraties of om voedsel te vinden. De aanwezigheid van electrosmog kan dit magnetische veld verstoren, waardoor het voor dieren moeilijker wordt om hun weg te vinden. Dit kan leiden tot desoriëntatie en andere problemen voor de dieren. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact van electrosmog op dieren en proberen deze straling zoveel mogelijk te verminderen.

Tijdens een experiment werden er drie bijenkorven gebruikt.  In de eerste bijenkorf werd een gsm toestel geplaatst, in de tweede bijenkorf werd een gsm toestel op enkele meters van de korf gelegd en bij de derde korf werd niets gedaan.  Op vrij korte tijd was de bijenkorf met het gsm toestel leeg en bleef leeg.  In de tweede korf was er een duidelijke afname van bijen op te merken en in de derde korf was er geen verschil.
Helaas nemen autoriteiten dit niet serieus en het wordt afgedaan als zijn fabels.  De echte reden voor het verminderen van de bijenpopulatie is volgen de autoriteiten de opwarming van de aarde, de hoornaar en andere.

Het is ondertussen al wel duidelijk hoe onze gezondheid en die van de dieren onder invloed is van de Schumann resonantie. Helaas wordt dit effect steeds meer teniet gedaan door de toenemende hoeveelheid aan elektromagnetische straling in onze omgeving, ook wel bekend als electrosmog. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en een gevoel van vervreemding van onze natuurlijke omgeving. Het is daarom belangrijk om bewust om te gaan met onze blootstelling aan elektromagnetische straling en te zorgen voor een gezonde balans tussen technologie en natuur.

Wat kunnen we zelf doen?

Het honderste aap effect is een hypothese die stelt dat wanneer een bepaalde handeling of idee eenmaal bekend is bij een voldoende groot aantal individuen, het zich plotseling als vanzelf lijkt te verspreiden naar alle andere individuen in diezelfde populatie. Dit effect is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat bepaalde gedragingen en ideeën zich spontaan verspreiden onder dierenpopulaties, zelfs als er geen directe communicatie tussen individuen plaatsvindt. Het honderdste aap effect is dan ook een interessante theorie die ons kan helpen om beter te begrijpen hoe ideeën en gedragingen zich verspreiden in de samenleving.

Mediteren kan een krachtig middel zijn om de geest te kalmeren en stress te verminderen. Door regelmatig te mediteren kan ons lichaam en onze geest ontspannen en kunnen we ons beter concentreren. Dit kan leiden tot een vermindering van agressie en geweld, omdat we ons meer bewust worden van onze emoties en beter in staat zijn om ze te beheersen.  Tijdens verschillende experimenten is gebleken dat als er voldoende mensen mediteren gedurende een bepaalde periode, dat gedurende die periode alsook enige tijd erna, een duidelijke vermindering van geweld in de samenleving vast te stellen valt.

 

 

We gaan ervan uit dat alle informatie in “het veld“ blijft.  In de kwantumfysica is dit stilaan een feit geworden.  De Schumann resonantie zorgt mede voor de verspreiding van deze informatie.
Als we nu alles wat we tot nu toe gezien hebben hierboven samen nemen, dan weet je dat de oefening die we doen niet alleen effect heeft op jouw eigen gezondheid maar dat er effect is op het gehele welzijn van de mens.

Dag 2

De pijnappelklier is onze kosmiche antenne en wordt geactiveerd tijdens de oefeningen.

Tijdens het onderzoek van Saskia Bosman was duidelijk te zien dat er entrainment kan optreden tijdens meditaties waarbij de hersenen synchroon gaan lopen met de Schumann resonanties.  Op het moment dat er entrainment optreedt was er ook een duidelijke verhoging van pinoline en DMT in de hersenen waarneembaar.  Deze stoffen zijn ook zichtbaar bij een bijna doodservaring. Deze stoffen kunnen leiden tot halucinaties, herineringen aan vorige levens, astrale projecties, …. DMT kan mijn bijvoorbeeld ook in bepaalde planten terug vinden waaronder de Ayahuasca.  Het is dus mogelijk dat je tijdens de oefening bepaalde herinneringen kan krijgen.  De pijnappelklier noemt men ook wel eens onze kosmische antenne. Voor de wetenschap is het een raadsel aarom er DMT en pinoline aangemaakt wordt in de pijnappelklier.  Lang heeft de wetenschap beweert dat de pijnappelklier een rudimentair orgaan is, dit zijn organen die in de loop van de evolutie hun functie hebben verloren.  Achteraf hebben ze wel moeten toegeven dat de pijnappelklier ons slaap en waakritme reguleert.

De pijnappelklier staat via de hersenen, het ruggenmerg in de hals en de zenuwknopen aan weerskanten ervan in verbinding met de ogen.
Een stootje van het hormoon cortisol uit de bijnieren maakt ons ’s morgens wakker. Intussen zet de pijnappelklier het tryptofaan (aminozuur) om in het hormoon serotonine en brengt dit via het bloed en het hersen-ruggenmergvocht in de circulatie. Dit houdt ons wakker gedurende de dag.  ’s avonds wordt er melatonine aangemaakt.
Speciale blauw-gevoelige cellen in ons netvlies staan in contact met de pijnappelklier. De pijnappelklier maakt serotonine aan in reactie op de blauwe component van het daglicht. 

Een tekort aan daglicht (in de winter of na een regenachtige zomer) , kan overdag een te hoge melatonine spiegel in het bloed veroorzaken. Dit kan het dagelijks ritme uit de pas met de zon doen raken, wat vervolgens tot najaars of winter depressie kan leiden.

Tekort aan duisternis, oftewel de lange blootstelling aan kunstlicht, kan leiden Tot een tekort aan melatonine. Melatonine is ook belangrijk voor de stimulatie van het immuunsysteem. Een tekort aan melatonine kan bijdragen aan het ontstaan van het chronisch vermoeidheidssyndroom en andere immunodeficiënte gerelateerde ziekte.

 

Waar vind je de Pijnappelklier?

Als je van je wortelchakra (tussen  scrotum en geslachtsdeel) recht naar boven gaat tot aan je kruin (kroonchakra) kom je de pijnappelklier tegen.  De buis van licht dat wij creëren tijdens de oefening is in feite dezelfde als de pranabuis, alleen dat wij meer aandacht besteden aan het aarden en de connectie met het universum.

Door de oefening te doen kan je de pijnappelklier verder activeren.  Yoga, meditatie en andere aardings technieken kunnen ook helpen.

Je kan ook je hoofd masseren.  Je wrijft dat tussen je ogen (je derde oog), over je kruin en achteraan waar je schedel begint.

Ook bepaalde voeding kan helpen (Bananen, cacao, pinda’s en noten, spinazie, bruine rijst, amandelen, linzen, kersen, kiwi, advocado, zeewier). Voedingsupplementen als chlorella en spirulina werken ook bevorderend.

Bij de meeste onder ons is de pijnappelklier verkalkt door de vele chemische stoffen in ons eten, drinken en in de lucht alsook door angsten en negativiteit.Lang heeft men beweert dat dit omwille van ouderdom was maar dit is volledig verlegd en de verkalking heeft niets met ouderdom te maken.
Inname van Fluor (tandpasta, water) en Aluminium (deodorant, allumium folie, bepaald keukengerief,…) zijn de grootste boosdoeners.
Straling: de binnenkant van de pijnappelklier bestaat uit kleine mineralen (Magnetiet ,Calciet en hydroxyapatiet, waarbij de laatste twee meer kristalletjes in de pijnap­pelkliercellen vormen.)

 

Dit is één van de weinige foto’s van de pijnappelklier.  Pijnappel is hetzelfde als dennenappel en de dennenappel viinden we zeer veel terug in de symboliek van verschillende religieuze stromingen. Als de wetenschap beweerde dat de pijnappelklier een rudimentair orgaan was is het toch wel straf hoe vaak de dennenappel wordt gebruikt in de symboliek.

Ieder orgaan heeft een electromagnetische straling waarbij de van ons hart het sterkste is.

Het hart zend de sterkste electromagnetische golven uit en deze worden gecreëerd door onze emoties, gedachten,..  Hoe ontspannender dat jij bent hoe hoger jouw hartritmevariabiliteit en dit kunnen we meten dmv een biofeedback en wordt uitgedrukt in HRV.

De ademhaling speelt een belangrijke rol in het beïnvloeden van onze hartslag variabiliteit (HRV). Wanneer we bewust ademhalen, kunnen we onze HRV in een coherente staat brengen, wat betekent dat onze hartslag op een harmonieuze manier met onze ademhaling meebeweegt. Dit heeft een positief effect op ons welzijn en kan ons helpen om beter om te gaan met stressvolle situaties. Een effectieve ademhalingsoefening om onze HRV te verhogen is om 4 seconden in te ademen en 6 seconden uit te ademen. Door deze oefening regelmatig te doen, kunnen we onze HRV verhogen en ons lichaam en geest in een meer ontspannen staat brengen.

Als mensen in een niet coherente staat lang genoeg verblijven bij mensen in een coherente hartstaat verhoogt dit hun coherentie.  Dit komt doordat de hartslag van mensen in een coherente hartstaat invloed heeft op de omgeving en de mensen om hen heen. Het hart genereert elektromagnetische velden die zich uitstrekken tot een paar meter buiten het lichaam. Wanneer mensen in een coherente hartstaat zijn, zijn deze velden consistent en ordelijk. Dit heeft een positieve invloed op de omgeving en de mensen in de buurt. Het kan stress verminderen, emoties in balans brengen en het gevoel van welzijn verbeteren. Daarom kan het verblijf bij mensen in een coherente hartstaat een positief effect hebben op de coherentie van anderen.

Het Hearthmath institute doet al jaren onderzoek naar hartcoherentie maar doet tevens onderzoek naar de de relatie tussen de hartcoherentie van mensen en de hartslag van de aarde.  Sinds 2008 hebben zij het Global Cohernce Initiative opgericht dat tot doel heeft miljoenen mensen wereldwijd te verenigen in hartgerichte zorg.  In 2015 waren ruim 160000 mensen in 154 landen bij het initiatief betrokken.  Een ander initiatief is het Global Coherence monitoring system, waarbij de bedoeling is om op 12 plaatsen verdeeld over de aarde ultramoderne magnetometers te plaatsen die de Schumann resonntie kan meten.
Op dit moment zijn er zes locaties operationeel. Ze bevinden zich in het HeartMath Research Center in Noord-Californië, de oostelijke provincie van Saoedi-Arabië, Litouwen, Canada, het Noordereiland van Nieuw-Zeeland en de oostkust van Zuid-Afrika

Recent onderzoek heeft aangetoond dat hartcoherentie van mensen in verbinding staat met de Schumann resonantie.  Het is interessant om te zien hoe deze twee fenomenen met elkaar verbonden zijn en hoe deze kennis kan worden gebruikt om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar deze fascinerende relatie en de mogelijkheden die het biedt voor de toekomst van de geneeskunde en de gezondheidswetenschappen.  Op deze grafiek zie je twee lijnen die duidelijk gelijkenissen hebben.  Eén lijn is de Schumann resonantie en de andere lijn is de hartcoherentie van een heel aantal mensen.

Pobachenko, Persinger, Halberg, Burch JB, Hainsworth Lewis B… zeiden onafhankelijk van elkaar dat de Schumann resonantie invloed hebben op onze hersenen, hartinfarcten, … maar ook op oorlogen en misdaden.

Alexander Tchijevsky zei dit ook en is de geschiedenis in gedoken en heeft verschillende veldslagen, opstanden ea vergeleken met hevige zonneactiviteit, waarvan we nu weten dat deze de Schumann resonïantie benvloed.  De grafiek laat historische events zien (blauwe lijn) en de zonne-activiteit (rode lijn)

Helaas!

H.A.A.R.P is een controversieel onderwerp dat al jaren voor veel discussie zorgt. Sommige mensen beweren dat H.A.A.R.P de ionosfeer kan beïnvloeden en zelfs natuurrampen kan veroorzaken, terwijl anderen beweren dat deze claims ongegrond zijn.  H.A.A.R.P staat voor High Frequency Active Auroral Research Program en is een onderzoeksproject dat zich richt op het bestuderen van de ionosfeer. 
Er zijn verschillende theorieën over hoe H.A.A.R.P de ionosfeer beïnvloedt. Sommigen beweren dat het project elektromagnetische golven gebruikt om de ionosfeer te veranderen, terwijl anderen denken dat het project een soort van energiewapen is dat kan worden gebruikt om natuurrampen te veroorzaken.
Hainsworth Lewis B. liet een klaroengeschal horen tegen de geweldadige pulsaties die de ionosfeer worden ingezonden.  Hij en Robert o. Becker waarschuwen al van 1975 voor de gevolgen van electromagnetische vervuiling op het menselijk welzijn.
Het is wel duidelijk dat regeringen niets doen aan electromagnetische vervuiling, integendeel, en net dit maakt het eens zo verontrustend om te zien hoe er met H.A.A.R.P wordt omgegan.

Helaas zagen sommige kapoenen uit het verleden ook de mogelijkheid om ELF als wapen te gebruiken.  In 1953 was er vanuit Moskou een aanval met microgolfstraling op de ambassade van America.  Geruchten gaan dat de amerikanen niet hebben ingegrepen maar de abassadeurs gebruikt hebben als proefkonijnen om het resultaat van deze aanval af te wachten.  De meeste onder hen stierven.  Dit valt allemaal onder de noemer “psychotronische wapens“ waaronder Project Pandora de meest bekende is.  Op de website van NASA wordt dit voorgesteld als een onderzoek.

Meer wil ik hier niet over kwijt, maar ik vond het noodzakelijk dit toch even aan te halen.

We hebben de pijnappelklier al besproken en je weet dat we deze graag onze kosmische antenne noemen.  Je pijnappelklier maakt onder bepaalde omstandigheden namelijk DMT en pinoline aan die ons een aantal mogelijkheden biedt.  Tijdens de basisoefening van de Schumann resonantie wordt dit gestimuleerd.  Het kan dus zijn dat je plots vorige levens gaat zien of herinneren en zo een vorig leven kan zich op aarde afspelen, in de binnen aarde, op andere planeten of in andere dimensies.

De binnenaarde

Agharta is een mythische stad die zich volgens sommige overtuigingen bevindt in het binnenste van de aarde. Het idee van een holle aarde en een stad diep onder de oppervlakte is al eeuwenoud en komt voor in verschillende culturen en legendes.
Volgens sommige theorieën zou Agharta bewoond worden door een hoogontwikkeld en spiritueel volk dat zich heeft weten te beschermen tegen de gevaren van de buitenwereld.  Volgens andere
 leven er mythische figuren zoals kabouters, feeën en elfen, unicorns, zeemerminnen, enz….
Er zouden ook uitgestorven diersoorten aanwezig alsook verdwenen fauna en flora.
Resoneert dit met jou dan kan het zijn dat je daar ooit in een vorig leven aanwezig was.
Als je je helemaal in de bronverbinding bevindt blijkt het alleszins mogelijk te zijn om astraal te reizen naar de binnenaarde met de oefening die hiervoor bestemd is.

Admiraal Richard E. Byrd was een Amerikaanse marineofficier en ontdekkingsreiziger die bekend stond om zijn expedities naar de Arctische en Antarctische gebieden. Hij werd geboren op 25 oktober 1888 in Winchester, Virginia.
Byrds expedities naar de poolgebieden behoorden tot de belangrijkste verkenningen van de 20e eeuw. Hij maakte zijn eerste expeditie naar Antarctica in 1928, waar hij een basiskamp opzette genaamd Little America. Van daaruit maakte hij verschillende vluchten over het continent, waarbij hij voorheen onbekende gebieden in kaart bracht.
In 1946 leidde Byrd een expeditie naar de Noordpool, waar hij over de pool vloog in een vliegtuig genaamd de “Stars and Stripes”. Dit maakte hem de eerste persoon die ooit over zowel de Noord- als de Zuidpool vloog.
Gedurende zijn leven ontving admiraal Byrd talloze prijzen en onderscheidingen voor zijn bijdragen aan onderzoek en wetenschap. Hij stierf op 11 maart 1957, maar zijn nalatenschap blijft avonturiers en ontdekkingsreizigers over de hele wereld inspireren.

In 1926 publiceerde admiraal Richard E. Byrd een verslag over zijn vermeende vlucht naar de binnenaarde. Hij beschreef hoe hij met een vliegtuig door een opening in de polen vloog en terecht kwam in een warme, groene omgeving vol met exotische flora en fauna. Hij beweerde dat hij daar een geheime beschaving ontdekte, diep onder de aarde verscholen. Byrd nam zijn verhaal mee in zijn graf, als gehoorzame militair.  Het was zijn zoon die het verhaal later zou publiceren.

Antarctica is een van de weinige plekken op de wereld die niet toebehoort aan een land. Het is een continent dat wordt beheerd door het Antarctisch Verdrag, wat betekent dat alle landen die het verdrag hebben ondertekend, toegang hebben tot het gebied voor wetenschappelijke en vreedzame doeleinden. Dit betekent echter ook dat er geen permanente inwoners of regeringen zijn op Antarctica en dat het gebied wordt beschermd tegen commerciële exploitatie en militaire activiteiten. Het behoud van de unieke ecologie en het milieu van Antarctica is van cruciaal belang voor de hele planeet en het is de verantwoordelijkheid van alle landen om deze te beschermen.

Of je gelooft in het bestaan van de binnenaarde nen het verhaal van Admiral Byrd, die trouwens niet de enige was die in de binnenaarde is geweest, we kunnen ons wel de volgende vraag stellen.  Waar om zit iedereen sinds de tweede oorlag op Antartica???  Pyramides of Antartica???

UFO en UAP

De oprichter van het Schumann instituut nederland, Anton Teuben, is Ufoloof en heeft al sinds de jaren een ufo-meldpunt.   Wat hebben UFO’s nu te maken met de Schumann resonantie?  Volgens Anton Veel en misschien wel alles.  Voor mij is het genuanceerder.  Persoonlijk ben ik doorheen de laatste jaren wel heel erg zeker geworden van het bestaan van buitenaardse.  Ik vind het tegenwoordig heeel erg vreemd als iemand denkt dat de mensheid het enig (enigzins) intelectuele wezen is in heel het universum, en dit zonder oordeel voor diegen die dat denken.  In mijn onderzoek (zowel in boeken, filmpjes, reportages als via hypnose en meditatie) is het tegenwoordig een waarheid als een koe.  Nu als dit ook een waarheid is voor jou, of je laat de mogelijkheid enigzins open, kan je via je kosmische antenne contact krijgen en de oefening die wie hiervoor doen is dus een geschikte weg hiervoor.  Ga vooral zelf op onderzoek en zoek eens naar de vele oude tekeningen in rotsen en op oude gebouwen over onze galactische families.
Even nog dit: ik heb het constant over de ELF (Extreem lage frequenties) die zich in het bereik bevinden van 3 tot 30 Hz, maar je hebt ook ULF (Ultra lage frequenties) en deze botsen niet tegen de ionosfeer, maar gaan erdoor en zijn universeel (letterlijk)

Erik van Däniken is een Zwitserse auteur en onderzoeker die bekend staat om zijn theorieën over buitenaards leven en de invloed ervan op de menselijke geschiedenis. In zijn boeken en lezingen presenteert hij bewijs dat onze voorouders buitenaardse wezens hebben ontmoet en dat hun technologie en kennis invloed hebben gehad op onze beschaving. Hij ondersteunt zijn theorie met archeologische ontdekkingen en oude teksten en artefacten. Hoewel zijn theorieën door sommigen worden bekritiseerd, is er nooit iemand geweest die zijn beweringen met voldoende bewijskracht heeft kunnen ontkrachten.

Dolores Cannon was een Amerikaanse hypnotherapeut en schrijver die bekend stond om haar werk op het gebied van regressietherapie en haar interesse in buitenaardse fenomenen. Ze geloofde dat het mogelijk was om mensen te hypnotiseren en terug te brengen naar vorige levens en zelfs naar levens op andere planeten.
Cannon beschreef dat de zielen van mensen niet alleen op aarde incarneren, maar ook in andere werelden en dimensies. Volgens haar waren er vele verschillende beschavingen in het universum, elk met hun eigen unieke kenmerken en culturen. Ze geloofde dat veel van deze beschavingen vredelievend waren en dat er veel te leren viel van hun wijsheid en kennis.
Hoewel haar ideeën controversieel waren, hebben haar boeken en lezingen mensen over de hele wereld geïnspireerd om meer te leren over het universum en onze plaats daarin.

Dagboek: Admiraal Byrd

Ik moet dit dagboek in het geheim en in het geheim schrijven. Het betreft mijn Arctische vlucht van 19 februari in het jaar 19 en 47.

 Er komt een tijd dat de rationaliteit van de mens tot onbeduidendheid moet vervallen en men de onvermijdelijkheid van de Waarheid moet accepteren!

Het staat mij niet vrij om de volgende documentatie bij dit schrijven bekend te maken… misschien zal het nooit het licht van publieke controle zien, maar ik moet mijn plicht doen en hier verslag uitbrengen zodat iedereen het op een dag kan lezen.

 In een wereld van hebzucht en uitbuiting kan een deel van de mensheid niet langer onderdrukken wat waarheid is.

 Admiraal Byrd, dagboekschrijver

 VLUCHTLOGBOEK – BASISKAMP ARCTIC – 19 februari 1947

 06:00 uur – Alle voorbereidingen zijn voltooid voor onze vlucht naar het noorden en we zijn in de lucht met volle brandstoftanks om 06.10 uur.

 06:20 uur – Het brandstofmengsel op de stuurboordmotor lijkt te rijk, afstelling gemaakt en Pratt Whittneys rijden soepel.

 07:30 uur – Radiocontrole met basiskamp. Alles is goed en de radio-ontvangst is normaal.

 07:40 uur – Merk een klein olielek in de stuurboordmotor op, maar de oliedrukindicator lijkt normaal.

 08:00 uur – Lichte turbulentie waargenomen vanuit oostelijke richting op een hoogte van 2321 voet, correctie naar 1700 voet, geen verdere turbulentie, maar wind in de rug neemt toe, kleine aanpassing in gashendels, vliegtuig presteert nu erg goed.

 08:15 uur – Radiocontrole met basiskamp, situatie normaal.

 08:30 uur – Opnieuw turbulentie, verhoging van de hoogte tot 2900 voet, weer soepele vluchtomstandigheden.

 09:10 uur – Uitgestrekt ijs en sneeuw beneden, let op verkleuring van gelige aard en verspreid in een lineair patroon. Wijzig de koersvijand een beter onderzoek van dit kleurenpatroon hieronder, let ook op roodachtige of paarse kleur. Omcirkel dit gebied twee volledige slagen en keer terug naar de toegewezen kompasrichting. Positiecontrole gemaakt en opnieuw naar het basiskamp, en informatie doorgeven over kleuringen in het ijs en de sneeuw beneden.

 09:10 uur – Zowel magnetische als gyrokompassen beginnen te draaien en te wiebelen, we kunnen onze koers niet vasthouden met behulp van instrumenten. Houd rekening met het zonnekompas, maar alles lijkt goed. De bedieningselementen reageren schijnbaar traag en hebben een trage kwaliteit, maar er is geen indicatie van ijsvorming!

 09:15 uur – In de verte lijken bergen te zijn.

 09:49 uur – 29 minuten verstreken vliegtijd vanaf de eerste waarneming van de bergen, het is geen illusie. Het zijn bergen en bestaat uit een kleine bergketen die ik nog nooit eerder heb gezien!

 09:55 uur – Hoogteverandering naar 2950 voet, opnieuw sterke turbulentie tegenkomen.

 10:00 uur – We steken de kleine bergketen over en gaan nog steeds naar het noorden, zo goed als kan worden nagegaan. Voorbij de bergketen is wat een vallei lijkt te zijn met een kleine rivier of beek die door het middengedeelte stroomt. Er mag geen groene vallei beneden zijn! Er is hier absoluut iets mis en abnormaal! We zouden over ijs en sneeuw moeten zijn! Aan bakboord groeien grote bossen op de berghellingen. Onze navigatie-instrumenten draaien nog steeds, de gyroscoop oscilleert heen en weer!

 10:05 uur – Ik verander de hoogte naar 1400 voet en maak een scherpe bocht naar links om de vallei beneden beter te kunnen bekijken. Het is groen met mos of een soort dicht gras. Het Licht lijkt hier anders. Ik kan de zon niet meer zien. We maken nog een bocht naar links en we zien wat een groot dier onder ons lijkt te zijn. Het blijkt een olifant te zijn! NEE!!! Het lijkt meer op een mammoet! Dit is ongelofelijk! Toch is het daar! Verlaag de hoogte tot 1000 voet en neem een verrekijker om het dier beter te onderzoeken. Het is bevestigd – het is absoluut een mammoetachtig dier! Meld dit bij het basiskamp.

 10:30 uur – We komen nu meer glooiende groene heuvels tegen. De externe temperatuurindicator leest 74 graden Fahrenheit! We gaan nu verder op onze koers. Navigatie-instrumenten lijken nu normaal. Ik sta versteld van hun acties. Probeer contact op te nemen met het basiskamp. Radio werkt niet!

 11.30 uur – Het landschap beneden is vlakker en normaler (als ik dat woord mag gebruiken). Verderop zien we wat een stad lijkt te zijn!!!! Dit is onmogelijk!

 Vliegtuigen lijken licht en vreemd drijvend. De besturing weigert te reageren!! Mijn God!!! Buiten onze bakboord- en stuurboordvleugels staat een vreemd type vliegtuig.

 Ze sluiten snel naast! Ze zijn schijfvormig en hebben een stralende kwaliteit. Ze zijn nu dichtbij genoeg om de markeringen erop te zien.

 Het is een soort Swastika!!! Dit is fantastisch. Waar zijn we! Wat is er gebeurd. Ik ruk weer aan de knoppen. Ze reageren niet!!!! We zitten gevangen in een soort onzichtbare bankschroef!

 11:35 uur – Onze radio kraakt en er komt een stem door in het Engels met misschien een licht Scandinavisch of Germaans accent! De boodschap is: “Welkom, admiraal, op ons domein. We landen je over precies zeven minuten! Ontspan, admiraal, u bent in goede handen.”

 Ik merk dat de motoren van ons vliegtuig zijn gestopt met draaien! Het vliegtuig staat onder een vreemde controle en draait nu zelf. De besturing is nutteloos.

 11:40 uur – Weer een radiobericht ontvangen. We beginnen nu met het landingsproces, en even later schudt het vliegtuig een beetje en begint het te dalen alsof het gevangen zit in een grote onzichtbare lift! De neerwaartse beweging is te verwaarlozen en we landen met slechts een lichte schok!

 11:45 uur – Ik maak een haastige laatste aantekening in het vluchtlogboek. Verschillende mannen komen te voet naar ons vliegtuig toe. Ze zijn lang met blond haar. In de verte is een grote glinsterende stad die pulseert met regenboogkleuren. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar ik zie geen tekenen van wapens op degenen die naderen. Ik hoor nu een stem die me bij naam beveelt de laaddeur te openen. ik voldoe.

 EINDE LOGBOEK

 Vanaf dit punt schrijf ik alle volgende gebeurtenissen hier uit het geheugen. Het tart alle verbeelding en zou bijna waanzin lijken als het niet was gebeurd.

 De radioman en ik worden uit het vliegtuig gehaald en we worden allerhartelijkst ontvangen. We werden toen aan boord gezet op een klein platformachtig vervoermiddel zonder wielen! Het beweegt ons met grote snelheid naar de gloeiende stad. Als we dichterbij komen, lijkt de stad gemaakt te zijn van kristalmateriaal.

 Al snel komen we bij een groot gebouw van een type dat ik nog nooit eerder heb gezien. Het lijkt rechtstreeks uit het ontwerpbord van Frank Lloyd Wright te komen, of misschien juister, uit een Buck Rogers-setting!!

 We krijgen een soort warme drank die smaakte naar niets dat ik ooit eerder heb geproefd. Het is heerlijk. Na ongeveer tien minuten komen twee van onze wonderbaarlijk lijkende gastheren naar onze vertrekken en kondigen aan dat ik hen zal vergezellen. Ik heb geen andere keus dan te gehoorzamen. Ik laat mijn radioman achter en we lopen een stukje en komen binnen in wat een lift lijkt te zijn.

 We dalen even naar beneden, de machine stopt en de deur gaat geruisloos omhoog! We gaan dan door een lange gang die wordt verlicht door een roze licht dat uit de muren zelf lijkt te komen! Een van de wezens gebaart dat we moeten stoppen voor een grote deur. Boven de deur hangt een inscriptie die ik niet kan lezen. De grote deur schuift geruisloos open en ik word gesommeerd naar binnen te gaan.

 Een van mijn gastheren spreekt.

 “Wees niet bang, admiraal, u krijgt een audiëntie bij de meester…”

 Ik stap naar binnen en mijn ogen wennen aan de prachtige kleuren die de kamer helemaal lijken te vullen. Dan begin ik mijn omgeving te zien. Wat mijn ogen begroette, is het mooiste gezicht van mijn hele bestaan. Het is eigenlijk te mooi en wonderbaarlijk om te beschrijven. Het is voortreffelijk en delicaat. Ik denk niet dat er een menselijke term bestaat die het in enig detail met rechtvaardigheid kan beschrijven!

 Mijn gedachten worden op hartelijke wijze onderbroken door een warme rijke stem van melodieuze kwaliteit,

 ‘Ik heet u welkom op ons domein, admiraal.’

 Ik zie een man met delicate trekken en met de ets van jaren op zijn gezicht. Hij zit aan een lange tafel. Hij gebaart dat ik op een van de stoelen moet gaan zitten. Nadat ik ben gaan zitten, plaatst hij zijn vingertoppen tegen elkaar en glimlacht.

 Hij spreekt weer zacht en brengt het volgende over:

 ‘We hebben u hier binnengelaten omdat u een nobel karakter heeft en bekend bent in de Oppervlaktewereld, admiraal.’

 Oppervlakte wereld? Ik hap half naar adem!

 “Ja,” antwoordt de Meester met een glimlach,

 “Je bent in het domein van de Arianni, de binnenwereld van de aarde. We zullen uw missie niet lang uitstellen en u zult veilig terug naar de oppervlakte en een eind daarbuiten worden begeleid. Maar nu, admiraal, zal ik u vertellen waarom u hier bent ontboden.

 “Onze interesse begint terecht net nadat jullie ras de eerste atoombommen ontplofte boven Hiroshima en Nagasaki, Japan. Het was in die alarmerende tijd dat we onze vliegmachines, de ‘Flugelrads’, naar jullie oppervlaktewereld stuurden om te onderzoeken wat jullie ras had gedaan. Dat is nu natuurlijk verleden tijd, mijn beste admiraal, maar ik moet verder.

 ‘Zie je, we hebben ons nooit eerder bemoeid met de oorlogen en barbaarsheid van je ras, maar nu moeten we, want je hebt geleerd te knoeien met een bepaalde macht die niet voor mensen is, namelijk die van atoomenergie. Onze afgezanten hebben al berichten afgeleverd aan de machten van jullie wereld, en toch luisteren ze niet. Nu ben je gekozen om hier getuige te zijn van het bestaan van onze wereld.

 ‘Ziet u, onze cultuur en wetenschap is vele duizenden jaren verder dan uw ras, admiraal.’

 ik onderbrak,

 “Maar wat heeft dit met mij te maken, mijnheer?”

 De ogen van de Meester leken diep in mijn geest door te dringen, en nadat hij me een paar ogenblikken had bestudeerd, antwoordde hij:

 “Jullie ras heeft nu het punt bereikt waarop geen terugkeer meer mogelijk is, want er zijn er onder jullie die liever jullie wereld zouden vernietigen dan afstand te doen van hun macht zoals ze die kennen…”

 Ik knikte en de Meester vervolgde:

 “In 1945 en daarna probeerden we contact te maken met uw ras, maar onze pogingen stuitten op vijandigheid, onze Flugelrads werden beschoten. Ja, zelfs achtervolgd met kwaadaardigheid en vijandigheid door uw gevechtsvliegtuigen. Dus, nu zeg ik je, mijn zoon, er is een grote storm op komst in je wereld, een zwarte woede die zichzelf niet zal uitgeven in vele jaren. Er zal geen antwoord in uw armen zijn, zal er geen veiligheid zijn in uw wetenschap. Het kan woeden totdat elke bloem van jullie cultuur wordt vertrapt en alle menselijke dingen in een enorme chaos met de grond gelijk worden gemaakt. Jullie recente oorlog was slechts een voorbode van wat jullie ras nog te wachten staat. We zien het hier met elk uur duidelijker.. zeg je dat ik me vergis?”

 “Nee”, antwoord ik,

 “Het is al eens eerder gebeurd, de donkere middeleeuwen kwamen en ze duurden meer dan vijfhonderd jaar.”

 “Ja, mijn zoon,” antwoordde de Meester,

 ‘De donkere eeuwen die nu voor jullie ras zullen komen, zullen de aarde als een lijkkleed bedekken, maar ik geloof dat sommigen van jullie ras de storm zullen overleven, verder kan ik niet zeggen.

 ‘We zien op grote afstand een nieuwe wereld ontstaan uit de ruïnes van je ras, op zoek naar zijn verloren en legendarische schatten, en ze zullen hier zijn, mijn zoon, veilig onder onze hoede. Wanneer die tijd aanbreekt, zullen we weer naar voren komen om uw cultuur en uw ras nieuw leven in te blazen.

 ‘Misschien heb je tegen die tijd de nutteloosheid van oorlog en zijn strijd geleerd … en na die tijd zal een deel van je cultuur en wetenschap worden teruggegeven zodat je ras opnieuw kan beginnen. Jij, mijn zoon, keert terug naar de Surface World met deze boodschap…..”

 Met deze slotwoorden leek onze ontmoeting ten einde. Ik stond een moment als in een droom… maar toch wist ik dat dit de realiteit was, en om de een of andere vreemde reden maakte ik een lichte buiging, hetzij uit respect, hetzij uit nederigheid, ik weet niet welke.

 Plotseling was ik me er weer van bewust dat de twee mooie gastheren die me hierheen hadden gebracht weer aan mijn zijde stonden.

 ‘Deze kant op, admiraal,’ gebaarde er een.

 Ik draaide me nog een keer om voordat ik wegging en keek achterom naar de Meester. Een vriendelijke glimlach was geëtst op zijn tere en oude gezicht.

 ‘Vaarwel, mijn zoon,’ sprak hij, toen gebaarde hij met een mooie, slanke hand een vredesgebaar en onze ontmoeting was echt beëindigd.

 Snel liepen we terug door de grote deur van de Meesterskamer en gingen opnieuw de lift in.

 De deur gleed geruisloos naar beneden en we gingen meteen naar boven. Een van mijn gastheren sprak opnieuw,

 “We moeten ons nu haasten, admiraal, want de kapitein wil u niet langer ophouden volgens uw geplande dienstregeling en u moet met zijn bericht terugkeren naar uw race.”

 Ik zei niks. Dit alles was bijna niet te geloven, en opnieuw werden mijn gedachten onderbroken toen we stopten. Ik ging de kamer binnen en was weer bij mijn radioman. Hij had een angstige uitdrukking op zijn gezicht.

 Toen ik dichterbij kwam, zei ik: “Het is in orde, Howie, het is in orde.”

 De twee wezens gebaarden ons naar het wachtende transportmiddel, we gingen aan boord en kwamen al snel terug bij het vliegtuig. De motoren draaiden stationair en we stapten meteen in.

 De hele atmosfeer leek nu geladen met een zekere urgentie. Nadat de vrachtdeur gesloten was, werd het vliegtuig onmiddellijk opgetild door die onzichtbare kracht tot we een hoogte van 2700 voet bereikten. Twee van de vliegtuigen stonden enige afstand naast ons en begeleidden ons op onze terugweg.

 Ik moet hier zeggen dat de vliegsnelheidsmeter geen waarde registreerde, maar we bewogen ons in een zeer snel tempo voort.

 02:15 uur – Er komt een radiobericht binnen.

 ‘We gaan u nu verlaten, admiraal, uw controle is vrij. Auf Wiedersehen!!”

We keken even toe hoe de flugelrads in de bleekblauwe lucht verdwenen.

 Het vliegtuig had plotseling het gevoel alsof het even in een scherpe neerwaartse luchtstroom terechtkwam. We herstelden snel haar controle. We spreken een tijdje niet, elke man heeft zijn gedachten…

 INVOER IN VLUCHTLOGBOEK GAAT VERDER

 02:20 uur– We zijn weer boven uitgestrekte gebieden met ijs en sneeuw, en ongeveer 27 minuten verwijderd van het basiskamp. We radio ze, ze reageren. We rapporteren alle omstandigheden normaal … normaal. Het basiskamp is opgelucht over ons herstelde contact.

 03:00 uur– We landen soepel in het basiskamp. Ik heb een missie…..

 EINDE LOGBOEKINVOERINGEN.

 11 maart 1947

 Ik heb net een personeelsvergadering bij het Pentagon bijgewoond. Ik heb mijn ontdekking en de boodschap van de Meester volledig uiteengezet.

 Alles wordt netjes geregistreerd.

 

De president is geïnformeerd.

 Ik zit nu enkele uren vast (zes uur en negenendertig minuten om precies te zijn). Ik word intensief geïnterviewd door de hoogste veiligheidstroepen en een medisch team. Het was een beproeving!

 Ik sta onder streng toezicht via de nationale veiligheidsvoorzieningen van deze Verenigde Staten van Amerika. IK HEB BEVOLEN OM STIL TE BLIJVEN MET BETREKKING TOT ALLES WAT IK HEB GELEERD, NAMENS DE MENSHEID!!! Ongelooflijk!

 Ik word eraan herinnerd dat ik een militair ben en dat ik bevelen moet gehoorzamen.

 Als personeel geloven we in de integriteit van onze publicaties. Als de paden van wetenschappelijke integriteit optimaal worden benut, dan is onze zoektocht geslaagd. We proberen geen ongeverifieerde postulaten te accepteren, maar empirisch bewijsmateriaal, legendes en mythen te onderzoeken om wat we ‘experimenteel geloof’ noemen te projecteren om de aanzienlijke gegevens te bewijzen of te weerleggen.

Help jij mij dit mee te verspreiden?

Toch nog een vraag? Stuur gerust een berichtje.

Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.

Albert Einstein

14 + 1 =